Informacije sa sajta Pigoze i na mobilnim telefonima

Svi ljudi koji nemaju pristup internetu ili trenutno ne mogu da posete web-prezentaciju Pigoze , a poseduju mobilni telefon koji podržava GPRS ili GSM DATA, mogu da posete WAP prezentaciju Pigoze na adresi:

http://www.pigoza.com/wap/

Da bi pristupili WAP prezentaciji Pigoze neophodno je da podesite Vaš mobilni uređaj za pristup GPRS-u po uputstvima na web-prezentacijama domaćih operatera mobilne telefonije:

Mobtel 063
MTS 064