Izložba MEDUM & TROJANISE ONAA održana 04.04.2004.

Izložbu je otvorio poslanik grada Wuppertala, Udo Hakenlender. Na ovoj izložbi napravljena je specijalna instalacija OM - AUM, (MEDUM CELIJA sa oltarom trojanise ONAA). Prvi put su prikazane slike iz ciklusa KAMASUTRA. Otvaranje izložbe bilo je veoma dobro posećeno. Skoro čitav ciklus KAMASUTRE je prodat istog dana.

Lj. Jovanović