Izložba Duška-Zeje Jovanovića održana 23.08.2003. u Ratingenu


Izložbu je svečano otvorio gradonačelnik grada Ratingena (Wolfgang Diedrich) uz prisustvo direktora galerije i glavnog organizatora izložbe Herr Barch.

Ivanka Slipac - Marasus, koja je bila predstavljena na Duškovoj izložbi sa dvije svoje slike i jednom zajedničkom, je kao Božica od Gradišta, uručila Duškovu sliku pod nazivom "Gradištanska Božica ONAA" gradonačelniku kao poklon gradu Ratingenu.

Na osnovu ovoga Gradonačelnik je rekao da se umetnik rodio na ušću Dunava i zlatnog Peka. Ovako nešto Ratingen do sada nije vidjeo. Ovo je nešto posebno, ponovio je više puta, gradonačelnik, dok je organizator izložbe rekao da je to "Kunst pur".

 

 

Poseban bife sa puno šampanjca učinio je da uživanje sa Duškovim djelima dođe do vrhunca i potvrdi vrijednost, da su to ikone za dvadeset prvi vek. Na ovoj izložbi koja je bila cijela posvećena starim Rasanima(Etruska) Duško je izložio pisma upućivana ženama u svijetu koja su posebna mala remek djela.Uz ovo je bio izložen i dio Kosovskog ciklusa, sa težištem postavljenog oltara, Božici Kosova, Oliveri T. Rasansko ogledalo sa instalacijom "Ras-Licht-Um 10" i dvije slike, predstavljena je Božica ONAA sa dva prateća objekta Rod-Um 1 i Rod- Um 2.Lj. Jovanović